Estudi per a determinar la presència de Cymodocea nodosa i Pinna nobilis al traçat proposat de la mota de la Salinera a la Badia dels Alfacs

La construcció d’una nova estructura a l’interior de la Badia dels Alfacs que permeti transportar la sal produïda a l’explotació de Salinera Española del Delta de l’Ebre necessita d’un estudi per conèixer quin ha de ser el traçat més idoni per a evitar o minimitzar totalment el seu impacte.

Juntament amb la consultora ambiental DacEnviro es va determinar la presència de nacres (Pinna nobilis) i de praderies de Cymodocea nodosa en les àrees proposades com a idònies per la construcció de la nova estructura. A més, es va inventariar la biota de l’antic pantalà per a considerar aquesta vella estructura i actualment inservible com a biòtop.

La nacra (Pinna nobilis) és una espècie de mol·lusc endèmic del Mediterrani que durant els darrers anys està patint una malaltia que està minvant les seves poblacions a gairebé tots els indrets de la Mediterrània. La seva presència a les badies dels Alfacs és considerada molt excepcional i els esforços per a la seva conservació són responsabilitat de tots.