Proposta d’àrea marina protegida en l’Ametlla de Mar

Proposta d’àrea marina protegida en l’Ametlla de Mar Protegir espais costaners i marins i generar plans de gestió és una necessitat real per a preservar la biodiversitat del mar, però també és part de les obligacions imposades per Europa. Molts municipis coneixen la riquesa dels seus fons costaners i la urgència de conservar-los. A Plàncton […]

Estudi i informe de la costa nord de l’Ametlla de Mar COPATE

Estudi i informe de la costa nord de l’Ametlla de Mar – COPATE El Consorci pel Desenvolupament de les Terres de l’Ebre necessitava conèixer les extensions i ubicació de les praderies de Posidonia oceanica del municipi de l’Ametlla de Mar per saber on poder ubicar un nou emissari submarí. Es va entregar un informe i […]