Proposta d’àrea marina protegida en l’Ametlla de Mar

Protegir espais costaners i marins i generar plans de gestió és una necessitat real per a preservar la biodiversitat del mar, però també és part de les obligacions imposades per Europa.

Molts municipis coneixen la riquesa dels seus fons costaners i la urgència de conservar-los. A Plàncton us ajudem a reunir els arguments necessaris per aconseguir que es puguin fer realitat aquests espais. Al municipi de l’Ametlla de Mar es va fer un nou cartografiat de la zona sud del municipi així com censos de biodiversitat, i també es van fer reunions sectorials per a recollir opinions i percepcions dels principals actors implicats de la futura declaració de l’espai proposat com a espai protegit.

Amb aquesta informació es va elaborar una cartografia i un informe de proposta del nou espai protegit que l’ajuntament està utilitzant per aconseguir que les administracions competents el declarin.

Aquest informe es va realitzar amb l’ajuda dels Fons Europeus de la Pesca.