Estudi i informe de la costa nord de l'Ametlla de Mar - COPATE

El Consorci pel Desenvolupament de les Terres de l’Ebre necessitava conèixer les extensions i ubicació de les praderies de Posidonia oceanica del municipi de l’Ametlla de Mar per saber on poder ubicar un nou emissari submarí. Es va entregar un informe i una cartografia que serviria de base per a futures tasques dins del projecte i que va permetre la col·locació d’aquesta infraestructura.

 

Imatges obtingudes del mostreig amb sonar.