Història d'un viatge: Llibre divulgatiu sobre la tonyina roja

La sensibilització i divulgació ambiental són eines molt poderoses per canviar la percepció de les persones sobre un aspecte mediambiental en concret. El llenguatge visual i escrit , el suport o canals utilitzats, són aspectes crítics i fonamentals per assegurar que el missatge arriba al nostre usuari o públic objectiu.