Equip 2017-07-12T14:43:57+00:00

Equip

El nostre equip humà destaca per la seva capacitat i la complementarietat. Som persones ben formades amb estudis superiors i màsters, així com també hem cursat formacions complementàries en l’àmbit de la comunicació científica i ambiental, el busseig, la nàutica professional, les xarxes 2.0, l’educació en el lleure, la cerca de financiació i la gestió de projectes i entitats.

L’equip es complementa a la perfecció ja que la trajectòria de cadascun de nosaltres s’ha anat decantant cap a una vessant diferent, i això aporta diferents punts de vista alhora de treballar que enriqueixen els resultats i els serveis que sorgeixen de l’empresa. A més, la nostra llarga trajectòria en el món de l’associacionisme ens ha proporcionat experiència en la redacció i recerca de finançament de projectes relacionats amb el medi ambient, així com la seva execució.

Aquesta formació i multidisciplinarietat ens ha permès elaborar més d’una trentena de projectes de diversa índole per a clients molt variats des de l’any 2012 que l’empresa es va fundar. Vols conèixer-nos més?

Fundadores


Aurora Requena

Llicenciada en Biologia per la Universidad Autónoma de Madrid i Màster en Ciències del Mar.

Personal col·laboradorAlbert Valldepérez

Enginyer químic i professor de secundàriaAnna Bohigas

Llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster d’Oceanografia i Gestió del medi marí a la Universitat de Barcelona.Alba Domingo

Dissenyadora gràfica i web, il·lustradora i animadora 2D